Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcc:estudio:costes_indirectos:maquinaria

Maquinària (Material - Maquinària Indirectes)


Són Insums que no es poden quantificar en el producte elaborat ni en formen part; però sense el seu concurs no seria possible la Producció de béns finals. Estan constituïts per subministraments que coadjuven o influeixen en la producció, per exemple combustibles, lubricants, estris de neteja, eines i equips de treball, materials de manteniment etc.

Per a cada maquinària que intervé en el projecte s'ha d'introduir la data d'inici i la data fi del contracte . Amb aquesta última, el mòdul GCC calcula automàticament la durada i les unitats per mes , el cost per mes , així com l'import total corresponent a aquesta línia de cost indirecte.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcc/estudio/costes_indirectos/maquinaria.txt · Darrera modificació: 2017/11/16 09:48 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Run on Debian Driven by DokuWiki