Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control

Banc de criteris de Control


El Banc de criteris de control és la base de dades de referència que recull tota la informació pel que fa a freqüències i especificacions; també és la base de dades d'assaigs (propietats i preus), tot això, d'acord amb l'estructura plantejada en els plecs de condicions tècniques en què es defineixen les condicions tècniques relatives a la partida d'obra (PO).

És important escollir el banc de criteris adequat a la nostra obra, ja sigui el banc de criteris de Edificació, d'Obra Civil, o bé, d'Obres Hidràuliques.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/banco_control.txt · Darrera modificació: 2017/12/18 10:42 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki