Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control:frecuencias

Com es gestionen les freqüències?


La base de criteris de control del mòdul de qualitat del TCQi recull la informació referent a freqüències d'assaig (quines operacions cal fer i cada tant).

Després que els criteris de control s'associïn a una obra determinada (aquests criteris es defineixen en Pel que fa al nivell de PO), s'arriba a la concreció de les freqüències per a una determinada PO a través d' una sèrie de filtres:

Hi ha 3 tipus de càlcul del nombre d'assaigs:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/banco_control/frecuencias.txt · Darrera modificació: 2017/12/18 10:49 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki