Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:banco_control:frecuencias:ensayo_calculo_tramo

Assaigs amb tipus de càlcul per tram


Pel que fa al tipus de càlcul per trams, el nombre d'assaigs es calcula a partir de l'expressió:

N assaigs = suma (amidament tram / freqüència)

En aquesta expressió, amidament tram és l'amidament de la PO en el tram, que es divideix per la freqüència.

La freqüència, en aquest cas, pot ser diferent per a cadascuna de les partides que té associat aquest assaig i per a cada un dels trams en què intervingui.

Les modificacions de les freqüències amb tipus de càlcul per tram no es poden realitzar de forma directa.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/banco_control/frecuencias/ensayo_calculo_tramo.txt · Darrera modificació: 2017/12/18 10:50 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki