Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:certificacion

Certificació del Control de Qualitat


FIXME Funcionalitat no disponible

Com funciona la certificació d'assajos en TCQi GCQ?

En la fase de seguiment de control de qualitat de l'obra el programa es vincula amb el seguiment econòmic de l'obra, el que permet realitzar un seguiment de preus contradictoris, modificació d'amidaments estimades finals, i tot allò que pugui ser efecte de modificació del programa de control del qual s'està realitzant el seguiment.

El programa permet dos tipus de seguiment i certificació dels assaigs:

  1. Directament al GCQ fase seguiment
  2. En el mòdul de SEG seguiment econòmic del pressupost d'assaigs mitjançant el traspàs de la informació de GCQ.
  3. Directament en el mòdul SEG seguiment econòmic, en la certificació del pressupost d'assajos.

1. Seguiment de la certificació d'assajos realitzats directament en el mòdul GCQ.

En accedir a la pantalla de freqüències d'un assaig concret, s'accedeix a la següent informació:

  • Previst final: és el total d'assajos previstos segons el mesurament de lot. En el cas que variï el mesurament i / o la freqüència de l'assaig, aquesta variarà, així com l'import final previst.
  • Certificat: aquest camp es pot emplenar manualment o bé mitjançant el botó de refresc que recollirà el nombre de sèries de les quals s'hagi entrat resultats i es considera que per tant han estat realitzats i que són objecte de certificació.

Aquest tipus de seguiment sempre serà a origen.

2. Seguiment econòmic de la certificació d'assajos en el mòdul SEG seguiment econòmic del pressupost d'assajos.

En aquest cas serà necessari passar prèviament el pressupost d'assajos a seguiment econòmic. Per traspassar el seguiment a la certificació d'assajos, has d'accedir al menú principal Utilidades dins de l'apartat Generar certificación. En el cas que el pressupost no s'hagi passat a seguiment el programa t'avisarà i obrirà directament el mòdul SEG perquè puguis realitzar aquesta operació.

Un cop iniciat el seguiment, es pot procedir a traspassar la informació del GCQ a SEG. Tant el pressupost com el seguiment d'assaigs s'estructuren per grups d'assaig, per tant, en cada assaig es sumarà el total d'assaigs certificats en els diferents lots en els quals intervingui l'assaig. Per defecte el traspàs es realitzarà a origen, però també s'obtindrà el mensual, per diferència entre períodes de certificació. La comunicació entre mòduls sempre s'ha de fer d'GCQ cap SEG, no al revés.

3. Certificació directament en el mòdul SEG en la certificació del pressupost d'assajos.

El programa permet realitzar la certificació directament en el mòdul SEG, sense perdre la possibilitat de generar el llistat d'auditoria que comprés els assajos realitzats respecte als quals s'haurien d'haver realitzat segons programa de control. És a dir, en realitzar el llistat caldrà indicar que ha de generar-se a partir de la certificació.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/certificacion.txt · Darrera modificació: 2018/02/09 10:15 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki