Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:plan_control_calidad

:!: Abans d'elaborar el Pla, consulta i complementa les Dades Generals de l'Obra


Pla de Control de Qualitat del Projecte


Anomenem Pla de Control de Qualitat del Projecte al document desenvolupat en fase d'execució de Projecte que defineix les directrius del Control de Qualitat, en coherència amb la memòria constructiva i el Plec de Condicions, que s'hauran de desenvolupar durant l'execució de l'obra i es concretaran en el Programa de Control de Qualitat a realitzar per la Direcció d'Obra / d'Execució abans del seu inici.

Per accedir al Pla de Control de Qualitat, haurem de situar al menú principal Obra, dins l'apartat Programa.

L' estructura del Pla depèn dels següents tipus de control (?):

  • El Control de Recepció, organitzat per famílies de materials.
  • El Control de l'Execució, organitzat per capítols.
  • El Control de l'Obra acabada.

Per elaborar la documentació relacionada amb el Pla de Control es fa ús de les següents funcionalitats:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/plan_control_calidad.txt · Darrera modificació: 2018/02/09 10:50 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki