Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:progcc

:!: Abans d'elaborar el Pla, consulta i complementa les Dades Generals de l'Obra


Programa de Control de Qualitat


Anomenem Programa de treballs de control de qualitat al document desenvolupat per la Direcció d'Obra / d'Execució abans de l'inici de les obres, que concreta les directrius del Control de Qualitat, en coherència amb la memòria constructiva i el Plec de Condicions, que s'hauran desenvolupar durant l'execució de l'obra a realitzar abans del seu inici.

Per accedir al Programa de Control de Qualitat, haurem de situar al menú principal Obra, dins l'apartat Programa.

L' estructura del Programa depèn dels següents àmbits de control (?):

  • El Control de Recepció, organitzat per famílies de materials.
  • El Control de l'Execució, organitzat per capítols.
  • El Control de l'Obra acabada.

Per elaborar la documentació relacionada amb el Programa de Control es fa ús de les següents funcionalitats:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/progcc.txt · Darrera modificació: 2018/02/09 10:51 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki