Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:progcc:editar_borrar_lotes

Editar / Esborrar lots d'un material


Per editar un lot creat , pressiona la icona d'edició , localitzat a la dreta del nom del lot. Un cop fetes les modificacions, confirma l'acció en Editar lot.

Així mateix, en un lot es pot afegir, suprimir o modificar un control.

Per esborrar un lot , pressiona la icona de supressió .

El programa demanarà la confirmació d'aquesta acció.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/progcc/editar_borrar_lotes.txt · Darrera modificació: 2017/12/18 10:16 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki