Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:progcc:gestionar_una_serie

Gestionar una sèrie


Per fer la gestió d'una sèrie, accedeix al menú Obra dins l'apartat Programa. A continuació, accedeix al material i dins d'aquest, a l'assaig que vulguis.

A continuació, per accedir a la informació del lot d'assaig, pressiona la icona de maximitzar vista.

Per editar, eliminar sèrie o repetir una sèrie , pressiona la icona de l'engranatge , localitzat al costat del nom de la sèrie.

En el cas que vulguis afegir, eliminar o corregir algunes de les propietats de la sèrie consulta Gestionar propietats d'una serie .

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/progcc/gestionar_una_serie.txt · Darrera modificació: 2018/02/09 10:46 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki