Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:progcc:realizar_lotes

Realitzar lots d'un material


Per lotificar un material, pressiona la icona , localitzat al costat del nom del material.

Després de completar les dades, pressiona el botó Afegir lot.

Automàticament, el lot de nova creació contindrà tots els controls recollits en el material, juntament amb l'amidament especificat.

Pots crear tants lots com sigui necessari repetint el procés.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/progcc/realizar_lotes.txt · Darrera modificació: 2017/12/18 10:14 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki