Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:adjuntar_imagenes

Afegir documents / imatges


Per afegir documents , fes clic al botó . Per afegir imatges , fes clic al botó . A continuació, presiona el botó Pujar i adjunta els documents que vulguis afegir.

L'aplicació ofereix la possibilitat de pujar arxius emmagatzemats a l'ordinador o en els serveis d'allotjament Google Drive i Dropbox. També pots arrossegar els fitxers directament sobre la pantalla emergent. Diversos fitxers poden ser enviats de forma simultània.

Pots fer una gestió ràpida dels arxius mitjançant el següent panell:

Copiar / Tallar / Enganxar

Si vols moure o copiar un arxiu d'un material a un altre, pots fer ús d'aquestes eines.

Descarregar

De forma automàtica, s'iniciarà la descàrrega de l'arxiu. Aquest serà emmagatzemat a la carpeta de descàrregues per defecte del teu ordinador.

Editar

En pressionar la icona, podràs personalitzar els camps de nom i descripció així com afegir anotacions. En acabar, confirma els canvis fent clic a Guardar.

Esborrar

L'arxiu serà esborrat de forma permanent. L'aplicació et demanarà confirmació d'aquesta supressió.

Canviar vista

Permet activar la vista en miniatura dels arxius.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/seguimiento/adjuntar_imagenes.txt · Darrera modificació: 2017/12/18 11:34 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki