Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:entrada_resultados

Entrada de resultats


De forma genèrica

FIXME Funcionalitat no disponible

Per realitzar l'entrada dels resultats , accedeix al menú Gestión dins l'apartat Resultados.

A la taula disponible, podràs complementar la informació relativa a l'assaig així com els valors obtinguts.

L'aplicació permet crear noves vistes, visualitzant / ocultant taules d'informació. Per a això, fes clic al botó de l'engranatge general o de cada secció i selecciona / desseleccioneu les dades relatives a l'assaig. A continuació, prem el botó de guardar .

Al marge superior de la finestra, apareixerà la nova vista creat.

Pots eliminar una vista , fent clic a la creu localitzada al costat del nom d'aquesta.

Per imprimir la taula de resultats , pressiona la icona .

En detall

També pots realitzar l'entrada dels resultats de forma detallada des del menú Obra dins de l'apartat Seguimiento.

Per a això, accedeix al material i dins d'aquest, a l'assaig que vulguis. A continuació, per accedir a la informació del lot d'assaig, pressiona la icona de maximitzar vista .

Per realitzar la entrada de resultats d'una sèrie , utilitza els camps buits disponibles. De manera automàtica, el programa emmagatzemarà la informació.

Per fer la entrada dels resultats de les propietats de la sèrie , utilitza els camps buits disponibles dins de l'apartat Propiedades de muestra. De manera automàtica, el programa emmagatzemarà la informació.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/seguimiento/entrada_resultados.txt · Darrera modificació: 2018/02/09 10:30 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki