Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:entrada_resultados

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Següent revisió
Revisió prèvia
ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:entrada_resultados [2017/12/18 11:39]
srebollo creat
ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:entrada_resultados [2018/02/09 10:30] (actual)
srebollo
Línia 2: Línia 2:
  
 ---- ----
 +
 +__ ** De forma genèrica ** __
  
 FIXME __ ** Funcionalitat no disponible ** __ FIXME __ ** Funcionalitat no disponible ** __
  
-Per ** realitzar l'​entrada dels resultats **, accedeix al menú __Gestió__ ​dins l'​apartat ​__Resultats__.+Per ** realitzar l'​entrada dels resultats **, accedeix al menú __Gestión__ ​dins l'​apartat ​__Resultados__.
  
-A la taula disponible, podràs complementar la informació relativa ​al control ​així com els valors obtinguts.+A la taula disponible, podràs complementar la informació relativa ​a l'​assaig ​així com els valors obtinguts.
  
 {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_046.png?​nolink|}} {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_046.png?​nolink|}}
  
-L'​aplicació permet crear noves vistes, ​** visualitzant / ocultant taules d'​informació ​**. Per a això, fes clic al botó de l'​engranatge {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_043.png?​35nolink|}} i selecciona/desselecciona ​les dades relatives ​al control.+L'​aplicació permet crear noves vistes, visualitzant / ocultant taules d'​informació. Per a això, fes clic al botó de l'​engranatge {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_043.png?​35nolink|}} ​general o de cada secció ​i selecciona / desseleccioneu ​les dades relatives ​a l'​assaig. A continuació,​ prem el botó de guardar {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_044.png?​35nolink|}}.
  
-A continuació,​ prem el botó de desament {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_044.png?​35nolink|}}. ​Al marge superior de la finestra, apareixerà la nova vista creat.+Al marge superior de la finestra, apareixerà la nova vista creat.
  
 {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_042.png?​nolink|}} {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_042.png?​nolink|}}
Línia 21: Línia 23:
  
  
-Per ** imprimir la taula de resultats **, pressiona la icona {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_045.png?​35nolink|}}. ​+Per ** imprimir la taula de resultats **, pressiona la icona {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​seguimiento:​cat_045.png?​35nolink|}}
 + 
 +__ ** En detall ** __ 
 + 
 +També pots ** realitzar l'​entrada dels resultats ** de forma detallada des del menú __Obra__ dins de l'​apartat __Seguimiento__. 
 + 
 +Per a això, accedeix al material i dins d'​aquest,​ a l'​assaig que vulguis. A continuació,​ per accedir a la informació del lot d'​assaig,​ pressiona la icona de maximitzar vista {{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​progcc:​x12_cat.png?​30nolink|}}. 
 + 
 +Per realitzar la ** entrada de resultats d'una sèrie **, utilitza els camps buits disponibles. De manera automàtica,​ el programa emmagatzemarà la informació. 
 + 
 +{{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​progcc:​x2_cat.png?​nolink|}} 
 + 
 +Per fer la ** entrada dels resultats de les propietats de la sèrie **, utilitza els camps buits disponibles dins de l'​apartat __Propiedades de muestra__. De manera automàtica,​ el programa emmagatzemarà la informació.
  
 +{{:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi_gcq:​progcc:​x3_cat.png?​nolink|}}
  
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/seguimiento/entrada_resultados.1513597160.txt.gz · Darrera modificació: 2017/12/18 11:39 per srebollo