Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:localizacion_gis

:?: Aquesta funcionalitat permet carregar dins el programa plànols de projecte prèviament georeferenciats amb qualsevol programa de programari lliure, que configuraran les capes sobre les que pots situar la informació del seguiment del control de qualitat (estat, documents, imatges, informació).


Localització GIS


FIXME Funcionalitat no disponible

Per localitzar un element, cal disposar prèviament dels plànols georeferenciats. Per a això, pressiona la icona de suma i a continuació, escull el pla de referència que vulguis utilitzar.


:!: Com a exemple, en aquesta guia t'expliquem com realitzar un pla georeferenciat fent ús de GeoJSON (?) I el programari lliure QGIS (?).


Un cop la capa georeferenciada ha estat emmagatzemada en el projecte, des de la vista concreta de cada lot d'obra, control o lot d'assaig pressiona la icona

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/seguimiento/localizacion_gis.txt · Darrera modificació: 2018/02/09 10:22 per srebollo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki