Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:localizacion_gis:planos_geojson

:!: Abans de seguir aquesta guia:

Realitza la descàrrega del programari lliure QGIS seguint aquest enllaç.


Generació de plànols georeferenciats (GeoJSON) mitjançant QGIS


1. Cliqueu a l'opció Afegir capa vectorial:

2. Seleccionar la capa (arxiu .shp o shapfile):

3. Seleccionar el sistema de referència de coordenades o projecció de l'arxiu:

4. Un cop afegida la capa, botó de la dreta> Desa com:

5. Desar en format GeoJSON i en SRC (projecció) seleccionar: EPSG: 3847:

Si la projecció no figura en el desplegable, cliqueu el botó de la dreta:

6. Cercar la projecció EPSG: 3847 en el següent quadre de diàleg i afegir-la:

7. L'arxiu GeoJSON generat és el que s'ha afegit com a capa al mapa genèric del GCQ:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/seguimiento/localizacion_gis/planos_geojson.txt · Darrera modificació: 2018/02/09 10:28 per srebollo