Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:bonos_de_carbono

Crèdits de carboni


Els bons de carboni són un dels tres mecanismes proposats en el Protocol de Kyoto per a pal·liar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI). Aquests crèdits ofereixen un incentiu econòmic a tota aquella activitat o projecte que contribueixi a la reducció d'emissions de carboni generades, considerant el dret a generar emissions com un bé canviable i amb un preu establert en el mercat. Si per exemple una empresa desenvolupa un projecte de disminució de CO₂ de manera voluntària, pot vendre aquesta contribució a una altra que estigui obligada a reduir la seva petjada de carboni mitjançant aquests bons i compensar les seves emissions

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/bonos_de_carbono.txt · Darrera modificació: 2020/09/30 11:38 per abaena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki