Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:ciclo_de_vida

Etapes del cicle de vida


Les etapes o mòduls d'informació d'un cicle de vida defineixen l'abast d'estudi d'una anàlisi de cicle de vida (ACV).

Hi ha quatre tipus diferents d'abast, de menor abast a major:

  • De bressol a porta (cradle to gate)
  • De bressol a porta amb opcions (cradle to gate with options)
  • De la bressol a la tomba (cradle to grave)
  • De bressol a bressol (cradle to cradle)

Aquest últim és poc utilitzat per l'escassa informació actual de molts dels processos que intervenen.

Així doncs, els més comuns queden compresos entre el bressol (des de l'extracció de materials) i la tomba (demolició i deposició).

Els mòduls d'informació del cicle de vida s'especifiquen amb la seva pròpia nomenclatura, separant i diferenciant en tot moment les fases del cicle de vida:

  • L'estudi de bressol a porta (cradle to grave) té en compte únicament la etapa de producte .
  • L'estudi de bressol a porta amb opcions (cradle to gate with options) té en compte la fase de producte (igual que de bressol a porta) i, a més, altres etapes opcionals seleccionades del cicle de vida, com ara els mòduls d'informació de fi de vida .

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/ciclo_de_vida.txt · Darrera modificació: 2020/08/24 11:35 per abaena