Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:coste_total_usuario

Informe Energia: Cost Total Usuari CTU


La incorporació de l'indicador CTU (Cost total per usuari) ha estat promoguda per l'Institut Català d'Energia (ICAEN). Aquesta funció ens permet estimar el cost anual de comprar un producte i el seu consum durant el seu ús , tenint en compte el seu preu i la seva vida útil. A més t'indica si aquest element és eficient o no comparat amb altres productes de característiques similars a la base de dades. A la primera pàgina de l'informe, podem observar en el bloc dret una configuració de descàrrega i en el bloc esquerre, algunes característiques que s'han tingut en compte per a realitzar els càlculs pertinents.

Aquestes dades s'han hagut de complimentar prèviament a l'apartat Dades generals del TCQiGMA o en les dades generals de TCQi_Home . Altres en canvi, és el TCQiGMA què els calcula, com ara la zona climàtica a través de la localització de l'obra.

Un cop hem comprovat les dades, podem veure el llistat o descarregar-nos el document.

Podrem apreciar un document amb les següents característiques:

  1. D'una banda podrem observar el cost d'adquisició anual € / any que fa referència a l'amortització del producte segons la seva vida útil.
  2. D'altra banda, observem la valoració del CTU mitjançant una icona que pot ser:

Verd: elements amb alta eficiència energètica.

Groc: elements amb eficiència energètica acceptable.

Vermell: elements amb baixa eficiència energètica.


L'objectiu clau d'aquest informe és la modificació i rectificació dels elements amb poca eficiència energètica de l'obra per garantir un consum energètic responsable durant l'explotació.


ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/coste_total_usuario.txt · Darrera modificació: 2024/01/30 04:52 per 52.70.240.171

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki