Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:datos_generales

Dades generals


Una vegada dins de dades de l'obra, trobem una serie d'ítems que podem modificar i uns altres que només es podrien modificar des de Home. Entre els que podem modificar trobem:

Dades de l'obra

  1. Perfil d'hores: on seleccionarem el nombre d'hores i de dies que romandrà en funcionament. D'aquesta manera, el programa ens proporcionarà una xifra d'hores d'ús que després s'utilitzarà en el càlcul del cost del total per usuari (CTU), entre d'altres.
  2. Ocupació (persones): necessari per al càlcul de la demanda d'aigua calenta sanitària (ACS) i la posterior estimació del consum que s'utilitzarà en el càlcul del cost del total per usuari (CTU), entre d'altres.

Estalvi de combustible per plaques solars

En el cas de l'utilització de plaques solars o fotovoltaiques, haurem d'indicar el combustible i el tant per cent de la repercussió de cadascun.

Precisions del medi ambient

En aquesta secció podem determinar els decimals que volem que ens mostri el programa en les precisions dels paràmetres de medi ambient. Per canviar les precisions dels decimals de pressupostos (com preu, mesurament…), haurem d'anar a les dades generals de l'aplicació de pressupostos.


Important Guardar els canvis realitzats


ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/datos_generales.txt · Darrera modificació: 2019/06/20 10:39 per abaena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki