Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:minimizacion_y_prevencion

Minimització i prevenció


L'estudi de gestió ha d'identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir la seva producció.

El primer pas és la definició de la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, i d'altres accions que puguin ajudar a una millor gestió de residus, les quals el tècnic responsable ha de tenir en compte abans de començar el projecte, i de complementar assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat en el projecte.

El mòdul de Gestió Ambiental (GMA), disposa d'un llistat d'accions per defecte que poden ser complementades per l'usuari en qualsevol moment clicant al botó Afegeix .

Per a la seva exportació a: , cal seleccionar les accions mitjançant les caselles de verificació de la columna final d'impressió.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/minimizacion_y_prevencion.txt · Darrera modificació: 2020/09/10 09:06 per abaena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki