Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:operaciones_gestion_residuos

Operacions de Gestió de residus


S'inclou aquesta funcionalitat per deixar constància del ventall d'operacions i d'instal·lacions destinades a la gestió de residus que hem de preveure des de la fase de projecte.

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió internes i externes més adequades per a la nostra obra d'acord amb:

  • L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra.
  • La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
  • La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

Per preparar el document de la memòria de les operacions de gestió de residus hem de seleccionar, del menú superior, l'opció Gestió de residus - Operacions de gestió de residus .

El mòdul de Gestió Ambiental (GMA) , disposa d'un llistat d'operacions de gestió de residus per defecte per ajudar el tècnic a la realització d'aquest document de la memòria. Per a la seva modificació serà necessària l'exportació a un document d'edició de text, com a document Word.

Per a la seva exportació a: , cal seleccionar les operacions mitjançant les caselles de selecció situades al l'inici de cadascuna d'elles.

Per fer la memòria global s'ha d'accedir a l'apartat Informe de gestió de residus .

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/operaciones_gestion_residuos.txt · Darrera modificació: 2020/09/10 09:14 per abaena