Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:residuos_de_excavacion

Residus d'excavació


Aquesta funcionalitat suma els mesuraments d'aquelles partides del nostre pressupost que fan referència a les terres d'excavació. Per defecte , el total del volum produït es gestiona a la casella d'abocador controlat, però en introduir quantitats en les caselles per a reutilitzar en la pròpia obra o en una altra obra disminueix automàticament la quantitat destinada a l'abocament.

Si fem clic sobre la icona , igual que per a la separación de residuos, s'obrirà el banc de preus de referència que tinguem per defecte, el que ens permetrà associar amb les partides del banc el destí final dels residus del nostre pressupost. Hem de tenir en compte que, per no duplicar partides, hem de treure partides del transport i gestió de residus del nostre pressupost d'obra, ja que es definiran en aquest apartat i formaran part del pressupost de gestió de residus .

Un cop obert el banc, el programa permet arrossegar qualsevol partida del banc a cadascuna de les columnes de la nostra vista de residus d'excavació.

D'aquesta manera, es pot associar la quantitat de terres amb les partides de transport o de transport i disposició de terres, atès que no hi ha límit en associar partides d'obra. La funcionalitat permet distribuir la quantitat de terres generada en diferents partides afegint noves línies i la seva quantitat corresponent fent clic al botó .

Un cop associem totes les partides premem Desar i les nostres accions quedaran guardades.

En generar el pressupost, es considera com a gestió de residus interna la reutilització de terres, i com a gestió de residus externa les terres a portar a abocador controlat.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/residuos_de_excavacion.txt · Darrera modificació: 2020/09/21 12:56 per abaena