Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:visualizacion_edicion_de_valores_ambientales:edicion_de_la_informacion_del_elemento

Edició de l'element


Per poder editar aquesta informació cal clicar al botó o .

Les dades editades per l'usuari tindran la icona i seran grafiats de color blau, mentre que els valors per defecte del banc de dades no tindran identificatiu algun.

Cal tenir present les següents conseqüències de l'edició manual de les dades:

  • Si s'edita la informació d'un element, aquesta modificació afectarà a tots els elements amb el mateix codi identificatiu. Si es vol modificar un únic element sense afectar a la resta, serà necessària la substitució de l'element per un altre amb codi identificatiu diferent.
  • En modificar les dades procedents del banc de dades, tota justificació de la dada original serà invalidada. La resta de dades no modificades continuaran obtenint les dades a partir de la justificació del banc de dades.
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/visualizacion_edicion_de_valores_ambientales/edicion_de_la_informacion_del_elemento.txt · Darrera modificació: 2019/06/19 14:46 per abaena