Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:visualizacion_edicion_de_valores_ambientales:justificacion_del_elemento

Justificació de l'element


A la vista de justificació podem consultar els valors de mesurament i d'impactes ambientals.

Des d'aquesta pantalla és possible l'introducció de nous elements en la justificació mitjançant el botó situat a continuació de la capçalera de la taula.

Durant la introducció dels nous elements, el programa permet la selecció de la fase del cicle de vida que el relaciona amb l'element pare.

A més, és possible la modificació de tots els factors involucrats en la relació entre elements pare i elements de la justificació mitjançant el botó menú d'accions a continuació de cada un dels elements de la justificació.

Eliminar l'element o component.

Edita localització (site) de l'element o component.

Edita les propietats que hi ha entre l'element seleccionat i el pare, és a dir, la seva relació. En aquesta vista podem consultar i / o modificar els següents camps:

 1. Concepte
 2. Unitat de mesura
 3. Descripció de l'element
 4. Codi de l'element
 5. Preu
 6. Mesura
 7. Fase
 8. Tipus de relació
 9. Factor de residu : proporció de material que es perd durant la seva col·locació.
 10. Factor fi de vida : percentatge (de 0 a 1) de la quantitat que es va a demolir (valor 0) i deconstruir (valor 1). Per defecte el valor és 0 i per tant tot es demoleix.
 11. Localització de l'element
 12. Classificació de la justificació
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/visualizacion_edicion_de_valores_ambientales/justificacion_del_elemento.txt · Darrera modificació: 2019/06/19 14:51 per abaena