Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_mnt_beta:bbdd_de_mantenimiento

Base de dades de Manteniment Local


Es on es troba la classificació d'elements que han estat inventariats en el conjunt d’espais de l’entitat. Estan classificats per subsistemes, plecs de condicions tècniques, elements constructius i elements de manteniment. Cada un d’ells tindrà associades unes operacions . En funció del nivell de la informació de l’arbre sobre el que situem el cursor, es mostrarà la informació a la part dreta.

Hi ha la possibilitat d'introduir, a tots els nivells, informació personalitzada per l'usuari (des d'un subsistema a una operació)

En el Banc local es pot afegir nova informació, realitzar modificacions o eliminar-la.

Si ens situem sobre el nom d'un element de Manteniment de l'arbre dintre del menú BBDD local, podem saber:

  • Dades generals : des de on se podrà tallar i enganxar un element constructiu, sempre i quant es tracti d'un element creat per l'usuari o desconnectat de la Base de dades de referència. També es podrà copiar un element de manteniment a un altre element constructiu.
  • Operacions : detall de la relació d'operacions.
  • Amidaments : unitats d'amidament que s'han d'utilitzar per a mesurar les operacions. Es podria donar el cas de que unes operacions tinguin criteri de amidament en unitats d'element i altres en kW, per exemple.
  • Espais o s'utilitza : relació dels espais on hi ha inventariat el tipus d'element seleccionat. A les següents captures es poden veure algunes de les anteriors opcions com son la relació d'operacions d'un element i els espais on està inventariat.

Dintre de l'apartat de la base de dades trobem els Subsistemes on es troben els conceptes que formen la base dades com Instruccions de manteniment, Plecs de condicions, Elements constructius i de Manteniment.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_mnt_beta/bbdd_de_mantenimiento.txt · Darrera modificació: 2019/04/05 08:51 per fcanalias