Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_mnt_beta:bbdd_de_mantenimiento:subsistemas

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Subsistemes


Denominem Subsistema al conjunt de capítols que agrupen els principals elements constructius que composen un espai-àrea. Alguns exemples de subsistema son: coberta, façana, instal·lació elèctrica, instal·lació de protecció contra incendis…

Conceptes relacionats amb Subsistema:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_mnt_beta/bbdd_de_mantenimiento/subsistemas.txt · Darrera modificació: 2019/03/13 13:42 per fcanalias