Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_mnt_beta:contratos

PAGINA CONTRACTES

En aquesta pàgina trobem dos menus : Grups de contractació i contractes.

El grup de contractació ens permet agrupar subsistemes, espais i definir les operacions de manteniment que queden dintre de l'àmbit d'aquest grup de contractació.

:!: NOTA 1: Per que les persones i les empreses puguin realitzar el manteniment de qualsevol equip, es necessari que aquests estiguin definits d'una manera correcta (veure els apartats Definir persones i Definir Empreses).

:!: NOTA 2: Per poder aprovar un contracte, ha d'existir com a minim un grup contractat.

:!: NOTA 3: Si el contracte no esta aprovat, no s'hi poden incloure persones ni empreses de manteniment.

:!: NOTA 4: Per poder posar els fluxos de treball, el contracte ha d'estar en l'estat en redacció.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_mnt_beta/contratos.txt · Darrera modificació: 2019/04/10 07:25 per fcanalias