Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_mnt_beta:listados

Llistats


Dintre de la barra del primer nivell de menús i en la última posició es troba l'apartat de llistats des de on es podrà realitzar consultes sobre els elements inventariats en els diferents apartats aplicant els diferents filtres i tipus de dades addicionals. Els primers filtres son:

  • Subsistema
  • Equip
  • Estat
  • Selecció d'un o varis espais.

L'aplicació permet, així dons, realitzar l'explotació de dades dels espais de forma individual o global en el parc d'espais que gestiona la Propietat. D'aquesta manera, es poden obtenir els resums sobre l'estat en que es troba el manteniment preventiu (fora de termini, realitzat o justificat), el manteniment corrector/correctiu (en estudi, en execució, realitzat, etc.), els contractes vigents, els treballs executats per una determinada empresa, etc.

També es podrà obtenir resums per controlar les ordres de treball que s'han completat en un un període de temps, quin ha estat el temps de resposta de les sol·licituds generades, etc.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_mnt_beta/listados.txt · Darrera modificació: 2019/04/10 07:22 per fcanalias