Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_mnt_beta:mantenimiento:correctivo:mantenimiento_correctivo_habitual

Manteniment Correctiu habitual


El Manteniment Correctiu habitual es pot generar mitjançant tres possibles vies:

  • De les sol·licituds realitzades a través de l'apartat específic d'usuaris reconeguts al sistema pero que no tenen perfil tècnic, que es poden centralitzar la comunicació d'incidències i la consulta sobre l'estat en que es troben (pestanya Sol·licituds).
  • De la generació des de zero d'operacions correctives (des del menú Manteniment / Correctiu / Afegir nova operació), seran introduïts per personal autoritzat a l'aplicació per aquesta tasca, generalment de perfil tècnic o operaris de manteniment autoritzats.
  • Des de qualsevol ordre de treball d'altres tipus de manteniment.

L'aplicació permet configurar subtipus d'operacions (avaries, actes vandàlics, etc.) o qualsevol altre classificació que es vulgui realitzar, amb la fi de poder portar a cap la seva classificació i posterior realització de consultes.

A mes a mes, poder establir per cada tipus, el circuit que seguiran les ordres de treball, por exemple, si necessiten pressupost previ, autorització, etc.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_mnt_beta/mantenimiento/correctivo/mantenimiento_correctivo_habitual.txt · Darrera modificació: 2019/03/19 15:43 per fcanalias