Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:md-plantillas

Plantilles

Amb el botó s'obre una finestra on es poden definir plantilles que serveixen com ajuda per generar línies d’amidament.

En una plantilla es poden definir quins camps de la línia d'amidament que es generarà tindran un text, o uns valors numèrics predefinits.

Per fer-ho cal seleccionar aquests camps en la plantilla marcant el check que figura al costat de cada camp.

Si es vol que tinguin un valor predefinit s'ha d'indicar en el camp corresponent de la plantilla.

Com a mínim hi ha d'haver un camp seleccionat sense valor numèric.

Les línies d'amidaments detallats creats amb plantilles poden ser editades com qualsevol altra línia creada sense plantilla.

La finestra té diversos botons que permeten gestionar les plantilles:

 • Afegir
  Crea una nova plantilla
 • Cancel·lar
  Surt de la finestra sense desar els canvis
 • Acceptar
  Surt de la finestra i queda activada la plantilla que s'hagi seleccionat
 • Sense plantilla
  Surt de la finestra i es desactiva la plantilla que estigués seleccionada
 • Guardar
  Es desen els canvis fets en les diverses plantilles existents en la finestra

El resultat d'aplicar la plantilla seria:

L'usuari va entrant valors en la columna C i al fer Enter es genera la resta de la línia de forma automàtica.


Tornar al tema Amidaments detallats

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/md-plantillas.txt · Darrera modificació: 2024/03/04 05:13 per 3.224.220.101

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki