Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


Barra lateral

Traducciones de esta página:

Accesos rápidos


tcqi:tcqi_modulos:tcqi_edc:arbol_tipologias

Arbre de tipologia d´obres

És important crear un arbre de tipologia d´obres que respongui a les necessitats de l´Entitat doncs aquest serà la base per a l´associació de les *preguntes*, *marcadors* i *ratis*, així com en un futur la fase d´explotació per l´extracció d´estadístiques de ratis.

Creació d´una nova tipologia d´obra

Per crear l´arbre de tipologies es marcarà la icona + i apareix la vista mostrada a continuació on es pot introduir el Nom de la Tipologia.

A continuación mostrem un exemple d´arbre de tipologia.

Amb la icona pots modificar la descripció d´una tipología/subtipologia d´obra que ja hagi estat creada a arbre de tipologies.

Amb la icona pots eliminar una tipología/subtipologia d´obra que ja hagi estat creada a arbre de tipologies.

tcqi/tcqi_modulos/tcqi_edc/arbol_tipologias.txt · Última modificación: 2017/07/14 12:09 por mduran