Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


Barra lateral

Traducciones de esta página:

Accesos rápidos


tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:datos_generales

¡Esta es una revisión vieja del documento!


Dades Generals


Per accedir a les Dades generals de l'obra, accedeix al menú Arxiu dins de l'apartat Dades generals .

En aquesta finestra, podràs modificar la següent informació relativa a l'obra d'estudi:

1. Dades generals

 • Codi
 • Títol
 • Moneda
 • Tipologia
 • Banc prioritari
 • Memòria primària
 • Promotor-Propietari
 • General

2. Fase Projecte

 • Autor/s de l'estudi de seguretat i salut
 • Autor/s del projecte
 • Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte

3. Fase Obra

 • Autor/s del pla de seguretat i salut
 • Coordinador de Seguretat durant l'execució de l'obra
 • Dades contractista
tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/datos_generales.1518173516.txt.gz · Última modificación: 2018/02/09 10:51 por srebollo