Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_cer:inicio-cer

Iniciar el seguiment econòmic d'una obra

Per iniciar el seguiment econòmic d'una obra cal premer l'icona corresponent en la home del programa:

S'entra en la finestra inicial del seguiment econòmic, on s'han d'indicar les dades del primer periode de certificació:

El «Número certificació» pot ser qualsevol.

Es pot indicar que s'importin els amidaments detallats del pressupost com amidaments detallats estimats del seguiment.

L'adjudicatari, si no s'entra aquí, es pot introduir i editar en qualsevol periode de certificació, en les dades generals.

El coeficient d'adjudicació sols es pot modificar, en les dades generals, mentre no es tanqui el primer periode de certificació.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_cer/inicio-cer.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:33 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki