Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_edc:definicion:marcadores

Marcadors


Definim com a marcadors aquells conceptes més relacionats amb les les activitats i partides del pressupost com, per exemple, el Pressupost d'Execució Material (PEM) de Moviment de Terres, el PEM d'Instalaciones, …

Per crear un nou marcador, ens situem en la tipologia desitjada (es marcarà en blau el nivell en el qual estem ubicats dins de l'arbre de tipologies d'obra) i fem clic la icona + costat de Marcadors.

Sempre serà possible editar i esborrar el marcador des del nivell en el qual ha estat creat i vinculat, utilitzant les icones per a aquestes funcionalitats.

Així doncs, poden haver marcadors genèrics del nivell tipologia (com per exemple, per a la tipologia Edificació el PEM del capítol Instal·lacions) i altres més específics per subtipologia (com per exemple, per la subtipologia Edificació-Salut- Hospital el PEM de les instal·lacions dels quiròfans)

En la nova vista de creació d'un nou marcador haurem d'introduir els següents 2 camps obligatoris: Nom (Descripció del marcador), Codi (indicarem l'acrònim amb el qual designarem el marcador). No hi ha camp d'Unitat de Mesura doncs el Mòdul estableix Euros per defecte.

Amb la icona es pot modificar / editar una pregunta que ja hagi estat creada en una tipologia / subtipologia d'obra.

Amb la icona es pot eliminar una pregunta que hagi estat creada en una tipologia / subtipologia d'obra.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_edc/definicion/marcadores.txt · Darrera modificació: 2017/11/15 08:50 per srebollo