Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_edc:definicion:preguntas

Preguntes


Definim com preguntes aquells conceptes genèrics de l'obra o més concrets relacionats amb les característiques de l'obra. Alguns exemples de preguntes són: el Pressupost d'Execució Material (PEM), la Superfície Construïda (Sp), el nombre d'edificis, el nombre de plantes, …

Per a la creació de preguntes és important ubicar-se al nivell al qual ha estat inicialment vinculada. Sempre serà possible editar i esborrar la pregunta des del nivell en que ha estat creada i vinculada, utilitzant les icones per aquestes funcionalitats.

D'aquesta manera, poden haver preguntes genèriques del nivell tipologia (com per exemple, per tipologia Edificació, la superfície construïda) i altres preguntes més concretes i específiques corresponents a la subtipologia (com per exemple, per a la subtipologia Edificació-Educació-CEIP, el nombre d'alumnes)

Per crear una nova pregunta, ens situem en la tipologia desitjada (es marcarà en blau el nivell en el qual estem de l'arbre de tipologies d'obra) i fem clic la icona + situat al costat de Preguntes.

A la vista de creació de nova pregunta haurem d'introduir els següents 3 camps obligatoris: Nom (Descripció del concepte o pregunta), Codi (indicarem l'acrònim amb el qual designarem la pregunta) i UA (Unitat d'Amidament del concepte de la pregunta).

Amb la icona podem modificar / editar una pregunta que hagi estat creada en una tipologia / subtipologia d'obra.

Amb la icona pots suprimir una pregunta que hagi estat creada en una tipologia / subtipologia d'obra.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_edc/definicion/preguntas.txt · Darrera modificació: 2017/11/21 11:26 per srebollo