Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcc:start

:!: Si desconeixes com accedir a aquest mòdul consulta Accés a mòduls.


TCQi - Estudi, control i gestió de costos durant l'execució d'una obra


El Mòdul de Gestió de Control de Costos ( GCC ) permet elaborar, per part del contractista, els diferents pressupostos de l'estudi, oferta (venda, cost teòric i cost real) d'una obra, mitjançant processos de petició d'ofertes a subministradors / subcontractistes i paquets de contractació.

Permet a l'adjudicatari efectuar el seguiment en temps real del cost de les obres.

A més, permet el càlcul, si cal, de les desviacions que es produeixen en execució d'obra respecte el pressupost inicial.

Definim 4 fases en el procés de Control de Costos a GCC :

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcc/start.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 15:10 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki