Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_home:comparticion_de_obras

TCQi - Home: Compartició de projectes/obres


Des de la Home de TCQi es pot accedir a la funcionalitat de compartició d´obres mitjançant la icona situat en la línea del projecte/ obra desitjada.

Els projectes/obres a la Home es visualitzaran en dues parts de la vista com a OBRES o OBRES COMPARTIDES. Veure Visualització projectes/obres compartides

A continuació s´obrirà la següent vista:

en la que hem d´indicar el mail de l´usuari de TCQi amb el que volem compartir aquest projecte/obra i clicar sobre el botó Continuar.

A continuació s´obrirà la següent vista de la compartició d´obres:

En aquesta vista marcarem aquells mòduls que desitgem compartir, amb quin rol i quines funcionalitats generals permitim al nostre convidat. A continuació describim aquestes funcionalitats generals:

* Permetre compartir el projecte/obra: Si marquem aquesta opció l´usuari convidat podrà compartir aquest projecte/obra amb tercers usuaris. L´usuari propietari del projecte/obra veurà la totalitat dels usuaris que tenen compartit el projecte/obra, identificats únicament pel nom de pila amb el que han estat registrats a TCQi.

* Accés a dades generals: Si marquem aquesta opció l´usuari convidat podrà modificar les Dades Generals del projecte/obra accesibles desde el icona .

Tots els camps seran editables (codi, títol del projecte/obra, moneda, tipologia projecte/obra, tipus de contractació, tipus d´actuació,…) així com adjuntar una imatge.

* Permetre esborrar el projecte/obra: aquesta opció permet a l´usuari convidat eliminar l´obra original del propietari de l´obra.

NOTA: Atenció a aquesta funcionalitat doncs el projecte/obra esborrat no es podría recuperar.

* Permetre importar BIM al projecte/obra: funcionalitat no habilitada.

* Permetre exportar l´obra a TCQi: aquesta opció permet a l´usuari convidat exportar el projecte/obra a TCQi. El format en el que se guarda l´exportació és en CSV.

* Permetre exportar l´obra a FIE: aquesta opció permet a l´usuari convidat a exportar el projecte/ obra a TCQi. El format en el que se guarda l´exportació és en FIE.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_home/comparticion_de_obras.txt · Darrera modificació: 2019/04/16 12:02 per mduran