Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:calendarios

Calendaris

En la definició de les tasques i dels lligams apareix el concepte de durada, associat a un determinat calendari. Aquesta durada fa referència als dies laborables definits en cada un d'aquests calendaris.

Els calendaris es gestionen des de la finestra Gestió calendaris:


Calendari inicial per defecte del pla

Inicialment el pla té un únic calendari (el calendari amb codi 1) que no té cap dia festiu (calendari continu), però que és modificable per l’usuari:


Creació d'un nou calendari

Amb el botó de la capçalera de la finestra

es mostra el formulari per crear un nou calendari:


Creació d'un nou calendari com a còpia d'un existent

En qualsevol moment es pot crear un calendari a partir d'un dels calendaris que ja s'hagin definit.

Amb el botó Copiar:

es recuperen les dades del calendari escollit per fer les modificacions pertinents.

Un cop fetes caldrà desar els canvis amb el botó Guardar.


Establir els dies festius en un calendari

En un calendari s’assumeix que tots els dies són laborables. Aquesta és la regla general.

A aquesta regla general se li poden definir excepcions, que poden ser:

 • Que un cert dia de totes les setmanes sigui festiu. Per exemple, que tots els dissabtes i diumenges de totes les setmanes de tots els anys siguin festius.

  Això es pot fer amb els botons:
 • Que un cert dia d’un cert mes d’un cert any sigui festiu. Per exemple, que el dia 1 de novembre de l’any 2018 sigui festiu.

  O que un dia, que s'havia definit com a festiu, torni a ser laborable.

  Per fer-ho cal seleccionar aquest dia amb el ratolí i utilitzar els botons:
 • Que un cert interval de dies d’un cert mes d’un cert any sigui festiu. Per exemple, que la segona quinzena d'agost de l’any 2019 sigui festiva.

  En aquest cas cal seleccionar el primer dia de l'intèrval amb el botó esquerra del ratolí, i a continuació el dia final amb Shift+botó esquerra del ratolí. Quedaran seleccionats els dies de l'intèrval:


  A continuació cal utilitzar els botons:

  També es poden anar seleccionant, o desmarcant, els dies un a un amb el botó esquerra del ratolí i a continuació convertir-los es festius o laborables.

Eliminar un calendari

Per eliminar un calendari cal utilitzar el botó:

Sols es poden eliminar els calendaris que no estan sent utilitzats en cap tasca o lligam del pla.

En cas de que ho estigui s'avisa a l'usuari:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/calendarios.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:43 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki