Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:creacion-enlaces-iconos

Creació de lligams des de la barra d'icones

El botó Crear lligams de la barra d'icones desplega les diverses opcions de creació de lligams:

Prèviament cal seleccionar, en l'arbre de l'estructura del pla, les tasques en les que es volen crear els lligams:

Hi ha dues possibilitats a l'hora de crear els lligams:

Si és en cascada, els lligams que es crearan són:

I si és segons la primera tasca seleccionada seran:

Un cop creats es mostren en el diagrama de Gantt:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/creacion-enlaces-iconos.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:43 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki