Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:gestion-tarea-resumen

Creació, edició i posicionament de les tasques resum


Creació de tasques resum

Les tasques resum es poden crear de dues formes:

  • Des de la barra d'icones de la finestra principal del programa:

En aquest cas la nova tasca resum quedarà situada al final de l'estructura, just per sobre de la tasca fi del pla.

  • Des del menú d'opcions d'un element de l'estructura del pla:

La tasca resum s'ubicarà com a últim fill de la tasca resum, o com a última germana de la tasca, segons quin sigui el tipus d'element de l'estructura del pla des d'on s'ha creat.

En el moment de crear-la sols cal indicar el seu nom. La descripció és opcional.

Des d'aquesta finestra, mentre no se surti fent «Cancel·lar», es poden anar creant més tasques resum.


Edició de les tasques resum

Des de les vistes del Gantt o Taula, amb el botó s'entra en la finestra de dades de la tasca resum:

Aquí es poden editar els camps «Nom» i «Descripció».

També es pot modificar la posició de la tasca resum dins de l'estructura del pla. Això es fa canviant la seva tasca resum pare:

En el separador «Notes» de la finestra es pot escriure un text:

I en el separador «Tipologies» es poden assignar tipologies a la tasca resum:


Moure tasques resum amb el ratolí

Les tasques resum es poden moure gràficament, tant en la vista del Gantt com en la vista Taula. Per fer-ho cal seleccionar-les amb el ratolí i arrossegar-les sobre una tasca o tasca resum de l'estructura del pla.

Si es deixa anar sobre una tasca, la tasca resum quedarà situada immediatament per sota d'ella.

Si es deixa anar sobre una tasca resum, el programa demana:

Si es posa a nivell inferior de la tasca resum quedarà situada com a última filla de la tasca resum. En cas contrari quedarà situada immediatament per sota de la tasca resum, com a germana seva.


Copiar / Tallar / Enganxar tasques resum

Es poden seleccionar una o diverses tasques resum:

i copiar-les amb el botó de la barra d'icones

o bé tallar-les amb el botó de la barra d'icones

A continuació es selecciona una tasca resum, o tasca, destí, i s'enganxen amb el botó de la barra d'icones

Si es fa una còpia, es mostra una finestra on cal recodificar les tasques implicades, ja que no poden haver tasques amb el codi duplicat:

Les tasques resum quedaran situades com a últimes filles de la tasca resum sobre la que s'enganxen.


Esborrar tasques resum

Amb el botó de la barra d'icones

s'esborren totes les tasques resum, i tasques, que estiguin seleccionades en l'arbre de tasques.

En les vistes del Gantt i Taula es pot esborrar cada tasca resum, de forma individual, amb el botó que figura al costat dret:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/gestion-tarea-resumen.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:44 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki