Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:list-coherencia

Llistat Anàlisi de coherència

S'obté amb l'opció de menú:

S'obre la finestra on es pot seleccionar el format de l'arxiu del llistat.

Aquest llistat comprova determinats aspectes del pla de treballs.

Consta dels apartats següents:

Comprovacions generals

És una taula amb els conceptes següents, i amb els valors corresponents:

 • Anàlisi temporal (S/N)
  Comprova si està passat o si està pendent
 • Anàlisi econòmica (amb assignació del 100% del pressupost) (S/N)
  Comprova si està passat o si està pendent, i que l’assignació del pressupost és del 100%
 • Calendari de treball amb dies festius (S/N)
  Comprova si, com a mínim, un dels calendaris utilitzats té dies festius
 • Esquema de certificacions dia 15 de cada mes (S/N)
  Comprova que l’esquema de certificacions és el corresponen al dia 15 de cada mes
 • Data anàlisi
  S’indica la data d’anàlisi del pla en planejament, o la data d’actualització del pla en progrés
 • Estat (Planejament / Progrés)
  S’indica si el pla està en la fase de planejament o de progrés

Comprovacions de condicionants de tasques

 • Restriccions d’inici
  Es llisten totes les tasques que tenen restriccions d’inici.
  És una taula amb els camps:
  • Codi tasca
  • Descripció tasca
  • Tipus restricció
  • Data restricció
 • Tasques lligades únicament amb l’inici d’obra
  Es llisten totes les tasques que tenen únicament un lligam amb la tasca d’inici com a tasca predecessora.
  És una taula amb els camps:
  • Tipus lligam
  • Durada del lligam
  • Codi tasca successora
  • Descripció tasca successora
 • Restriccions de fi
  Es llisten totes les tasques que tenen restriccions de fi.
  És una taula amb els camps:
  • Codi tasca
  • Descripció tasca
  • Tipus restricció
  • Data restricció
 • Tasques lligades únicament amb el fi d’obra
  Es llisten totes les tasques que tenen únicament un lligam amb la tasca de fi com a tasca successora.
  És una taula amb els camps:
  • Tipus lligam
  • Durada del lligam
  • Codi tasca predecessora
  • Descripció tasca predecessora

Comprovacions de lligams

 • Lligams de durada negativa
  Es llisten tots els lligams que tenen durada negativa.
  És una taula amb els camps:
  • Tasca predecessora
  • Descripció tasca predecessora
  • Tipus lligam
  • Durada del lligam
  • Codi tasca successora
  • Descripció tasca successora
 • Lligams de durada superior a 60 dies (naturals)
  Es llisten tots els lligams que tenen una durada major de 60 dies naturals (sense contar festius).
  És una taula amb els camps:
  • Tasca predecessora
  • Descripció tasca predecessora
  • Tipus lligam
  • Durada del lligam
  • Codi tasca successora
  • Descripció tasca successora

Calendaris

 • Calendaris utilitzats
  Es relacionen tots els calendaris utilitzats en el pla de treballs.
  És una taula amb els camps:
  • Codi del calendari
  • Descripció del calendari
 • Festius
  Els festius s’indiquen com a una data determinada, o bé com a períodes, o bé com a dies de la setmana:
  • Tots els dissabtes
  • Tots els diumenges
  • Del 01/08/2017 al 27/08/2017
  • Del 25/12/2017 al 29/12/2017
  • El 01/11/2017

Associació pressupostària (tasques sense associació econòmica)

 • Es relacionen totes les tasques que no tenen associació econòmica.
  És una taula amb els camps:
  • Codi tasca
  • Descripció tasca

Exemple del llistat:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/list-coherencia.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:44 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki