Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:tcqi-pla-ordenar

Ordenació de les tasques

En les finestres del Gantt i de Taula és pot seleccionar l'ordre en que es mostraran les tasques. Això es fa amb el botó Ordenar tasques de la barra d'icones:

Les diverses opcions possibles són:

  • Ordre establert per defecte: Es mostren les tasques resum i les tasques del pla d'acord amb l'ordre establert per l'usuari i que està vigent.
  • Per codi: Es mostren les tasques del pla ordenades pe seu codi. Les tasques resum no es representen
  • Per data d'inici: Es mostren les tasques del pla ordenades per la seva primera data d'inici. Les tasques resum no es representen.
  • Per data de fi: Es mostren les tasques del pla ordenades per la seva primera data de fi. Les tasques resum no es representen.
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/tcqi-pla-ordenar.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:44 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki