Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:borrar-capitulo

Esborrar capítol

Amb el botó situat a la dreta del capítol, es desplega un menú on hi ha l'opció d'esborrar el capítol:

S'elimina el node i tota la seva descendència.

Les partides d'obra corresponents a les línies que depenen del capítol eliminat, i que no s'utilitzen en cap altre lloc del pressupost, continuaran existint en el banc de preus de l'obra. Per esborrar-les del banc s'ha de fer servir la funcionalitat Netejar preus.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/borrar-capitulo.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki