Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:borrar-linea

Esborrar línies del pressupost

Les línies del pressupost es poden esborrar des de la zona de la finestra on es mostren les línies d'un capítol.

Amb el botó situat a la dreta de la línia de pressupost, es desplega un menú on hi ha l'opció d'esborrar la línia:

Una altra opció és des de la zona de l'estructura del pressupost, seleccionant un capítol amb línies (final).

Amb el botó situat a la dreta del capítol, es desplega un menú on hi ha l'opció d'eliminar línies:

En aquest cas s'esborren totes les línies del capítol.

Si s'utilitza aquesta opció en un capítol que tingui altres capítols fills, s'eliminaran totes les línies dels capítols descendents (de qualsevol nivell).

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/borrar-linea.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki