Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:copiar-cortar-linea

Copiar-Tallar / Enganxar una línia del mateix pressupost

Amb el botó situat a la dreta de la línia de pressupost, es desplega un menú on hi ha l'opció de copiar (o de tallar), la línia:

A continuació cal situar-se sobre el capítol on es vol enganxar la línia copiada (o tallada), desplegar el menú amb el botó , i seleccionar l'opció:

La línia s'afegeix a continuació de les línies existents en el capítol:

Si la partida d'obra ja existeix en el capítol on es vol enganxar, el programa mostra una finestra on es pot recodificar la partida:

La línia, amb la partida recodificada, s'afegeix al final del capítol:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/copiar-cortar-linea.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki