Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:copiar-cortar-pegar-capitulo-otro-pres

Copiar - Tallar / Enganxar capítol d'un pressupost d'una altra obra

De la mateixa manera que es poden copiar, o tallar, i enganxar capítols del mateix pressupost, es pot fer també amb capítols del pressupost d'una altra obra.

Amb el botó situat a la dreta del capítol de l'altra obra, es desplega un menú on hi ha l'opció de copiar el capítol:

A continuació cal situar-se sobre el capítol on es vol enganxar el subarbre copiat i utilitzar, en el menú desplegable, l'opció d'enganxar:

El resultat serà:

S'ha de tenir en compte que els imports dels capítols enganxats poden ser diferents dels del pressupost origen.

Això pot ser degut a diverses causes:

  • Existeixen partides d'obra, o altres elements del banc, que tenen el mateix codi en les dues obres però que són diferents. Sempre prevaldran els elements de l'obra en la que s'enganxen els capítols. Això pot fer que el resultat de l'operació no sigui l'esperat.
  • El nombre de decimals que s'apliquen en les diverses parts del pressupost no siguin els mateixos en les dues obres.
  • Les despeses indirectes, o els coeficients de mà d'obra, materials i maquinària siguin diferents en les dues obres.
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/copiar-cortar-pegar-capitulo-otro-pres.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki