Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:list-comp-pres

Llistat Comparació de pressupostos

S'obté amb l'opció de menú:

S'obre la finestra on es seleccionen els diversos paràmetres de configuració del llistat. Són:

 • Pressupost patró
  Es selecciona el pressupost a comparar
  Llista desplegable on es mostren les diverses obres existents en la base de dades:

 • Comparar
  • Amidaments
   La comparació es farà per amidaments estadístics de les partides del pressupost.
   Es pot seleccionar una versió resumida del llistat.
  • Estructura
   La comparació es farà pels capítols del pressupost.

Comparació d'amidaments

Es llisten les partides que intervenen, almenys, en un dels dos pressupostos, ordenades per codi de partida.

Per cada una d'elles es mostra:

 • Codi
 • Unitat d'amidament
 • Descripció llarga

Si no s'ha seleccionat la versió resumida del llistat, s'indiquen les línies de pressupost dels dos pressupostos on intervé la partida de la forma següent: primer les línies de pressupost que només es troben al pressupost de l'obra patró, a continuació les línies de pressupost comunes als dos pressupostos i, finalment, les línies de pressupost que només es troben al pressupost de l'obra seleccionada. S'ordenen pel camí ordinal del capítol de la línia. Les dades que es mostren són:

 • Camí ordinal del capítol de la línia de pressupost + Ordre de la línia amb el format «000». De la línia de pressupost del pressupost de l'obra seleccionada.
 • Amidament de la línia de pressupost . De la línia de pressupost del pressupost de l'obra seleccionada.
 • Camí ordinal del capítol de la línia de pressupost + Ordre de la línia amb el format «000». De la línia de pressupost del pressupost de l'obra patró.
 • Amidament de la línia de pressupost . De la línia de pressupost del pressupost de l'obra patró.
 • Variació. Amidament de la línia de pressupost de l'obra seleccionada menys l'amidament de la línia de pressupost de l'obra patró.

A continuació es totalitzen aquestes dades:

 • Actiu. Sumatori dels amidaments de totes les línies de pressupost de l'obra seleccionada on intervé la partida.
 • Patró. Sumatori dels amidaments de totes les línies de pressupost de l'obra patró on intervé la partida.
 • Variació: total actiu – total patró.

Quan la partida no existeix en algun dels pressupostos de les dues obres, les dades d'aquesta obra no es mostren.

Si s'ha seleccionat la versió resumida del llistat, sols es mostren els amidaments estadístics de cada partida, sense el detall de les línies on intervenen.


Comparació d'estructura

Es llisten els capítols que intervenen en algun de dos pressupostos ordenats per camí ordinal de la forma següent: primer els capítols que només es troben al pressupost de l'obra patró, a continuació els capítols comuns als dos pressupostos i, finalment, els capítols que només es troben al pressupost de l'obra seleccionada, S'ordenen pel camí ordinal del capítol . Les dades a mostrar són:

 • Camí ordinal del capítol. Del capítol del pressupost de l'obra seleccionada.
 • Descripció del capítol. Del capítol del pressupost de l'obra seleccionada.
 • Import del capítol. Del capítol del pressupost de l'obra seleccionada.
 • Camí ordinal del capítol. Del capítol del pressupost de l'obra patró.
 • Descripció del capítol. Del capítol del pressupost de l'obra patró.
 • Import del capítol. Del capítol del pressupost de l'obra patró.

Quan el capítol no existeix en algun dels pressupostos de les dues obres, les dades d'aquesta obra no es mostren.


Amb el botó s'obre la finestra per configurar la descàrrega del llistat:

Aquí es pot indicar en número de pàgina pel que ha de començar el llistat, la data que es mostrarà en el llistat, l'idioma del llistat, i el format de l'arxiu del llistat..

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/list-comp-pres.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki