Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:list-consolidacion

Llistat de Consolidació

S'obté amb l'opció de menú:

S'obre la finestra on es seleccionen els diversos paràmetres de configuració del llistat. Són:

 • Nivells


  Aquí s'indiquen quins nivells de l'estructura de capítols del pressupost es volen incloure en el llistat.
  Els capítols pertanyents a aquests nivells, a més a més, es poden seleccionar a partir d'uns filtres aplicats al seu codi i a la seva descripció.
 • Línies de pressupost


  Aquí s'indica si en el llistat s'han de mostrar les línies del pressupost.
  També es poden seleccionar quines línies es mostraran a a partir d'un filtre aplicat al codi de les partides de les línies.

El llistat es construeix de la forma següent:

 • Primer es seleccionen tots els capítols del nivell de menor profunditat que estan inclosos i compleixen el seu filtre.
 • Després es seleccionen els capítols del següent nivell de profunditat, que son descendents dels seleccionats en el nivell anterior, i que estan inclosos i compleixen el seu filtre.
 • Així successivament fins arribar a les línies de pressupost, si aquestes es volen incloure al llistat. Si hi ha nivells que no estan inclosos les dades les hereten els capítols de nivells de profunditat inferior que estiguin inclosos.
 • Si no s'han inclòs alguns nivells pot ser que un capítol determinat hagi d'heretar totes les línies de pressupost de l'arbre de capítols fills. En aquest cas tan sols es mostren una vegada les dades de la partida, però l'amidament i l'import es el sumatori de totes les línies de pressupost de la partida dins de l'arbre de capítols fills.

En el cas límit de seleccionar tan sols el primer nivell de l'estructura del pressupost s'obte un llistat equivalent a l'estadística de partides.

Amb el botó s'obre la finestra per configurar la descàrrega del llistat:

Aquí es pot indicar en número de pàgina pel que ha de començar el llistat, la data que es mostrarà en el llistat, escollir una de les portades existents, l'idioma del llistat, i el format de l'arxiu del llistat..

Exemple del llistat:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/list-consolidacion.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki