Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:list-cuadro-p-2-banco

Llistat Quadre de preus núm. 2 (format Banc)

Es llisten tots els elements constructius que compleixen les condicions dels paràmetres seleccionats, ordenats pel codi i agrupats per les famílies del banc de preus.

Per a cada element constructiu es mostra:

 • Codi de l'element constructiu.
 • Unitat d'amidament de l'element constructiu.
 • Descripció llarga de l'element constructiu.
 • Preu de l'element constructiu. Si s'ha seleccionat l'opció «Sense preus» a la vista de configuració, no apareix.
 • Justificació
  • Si l'element no té justificació es mostra el missatge «Sense descomposició» i si s'ha seleccionat l'opció «Amb preus» a la vista de configuració, apareix el preu de l'element constructiu.
  • Si l'element té justificació per a cada component de la justificació del tipus material, i que sigui d'aplec, o que sigui partida d'obra, es mostra:
   • Codi del component
   • Unitat d'amidament del component.
   • Descripció del component.
   • Import del component a la justificació. Si s'ha seleccionat l'opció «Sense preus» a la vista de configuració, no apareix.
   • L'import de la resta de components s'acumulen en Altres conceptes. Si s'ha seleccionat l'opció «Sense preus» a la vista de configuració, no apareix aquest preu ni el símbol.

S'obté amb l'opció de menú:

S'obre la finestra on es seleccionen els diversos paràmetres de configuració del llistat. Són:

 • Format
  • Document
   Es seleccionen els paràmetres per defecte: «Per tipus», «PO», «CPO», «Amb preus», «Tots els elements constructius» i «Preus que intervenen al pressupost». No afecta als paràmetres dels apartats de «Sense descomposició amb despeses», «capçalera», «portada» i «signatura».
  • Esborrany
   Permet que l'usuari seleccioni els diversos paràmetres del llistat.
 • Selecció elements
  • Per tipus
   Permet seleccionar els elements que es llistaran en funció de la seva tipologia.   • PO
    Es llistaran les partides d'obra ,es a dir, els elements amb concepte PO i que no tinguin altres elements de tipus PO a la seva justificació.
   • CPO
    Es llistaran els conjunts de partides d'obra, es a dir, els elements amb concepte PO i que tinguin almenys un element de tipus PO a la seva justificació.
   • PA
    Es llistaran les partides alçades a justificar, es a dir, els elements amb concepte PA.
  • Per codi
   Es llistaran els elements amb un determinat rang de codis.


   Des de: Permet indicar el límit inferior dels codis a incloure. Es pot introduir qualsevol combinació de caràcters alfanumèrics que puguin formar un codi, incloent el caràcter «*» per indicar qualsevol combinació de caràcters al final del codi.
   Fins: Permet indicar el límit superior dels codis a incloure. Es pot introduir qualsevol combinació de caràcters alfanumèrics que puguin formar un codi, incloent el caràcter «*» per indicar qualsevol combinació de caràcters al final del codi.
 • Preus
  • Amb preus
   Mostra el preu de l'element i la seva traducció a lletres.  • Sense preus
   No mostra ni el preu de l'element ni la seva traducció a lletres. • Elements constructius
  • Tots
   Es llisten tots els elements constructius del banc de preus.
  • Nous
   Sols es llisten els elements constructius nous. És a dir, els que no han estat fixats.
 • Intervenen
  • Tots els preus
   Mostra tots els elements constructius del banc de preus.
  • Preus que intervenen en el pressupost
   Mostra els elements constructius del banc de preus que intervenen directament al pressupost.
  • Preus que no intervenen en el pressupost
   Mostra els elements constructius del banc de preus que no intervenen al pressupost.

Amb el botó s'obre la finestra per configurar la descàrrega del llistat:

Aquí es pot indicar en número de pàgina pel que ha de començar el llistat, la data que es mostrarà en el llistat, escollir una de les portades existents, l'idioma del llistat, la signatura del llistat, i el format de l'arxiu del llistat..

Exemple del llistat:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/list-cuadro-p-2-banco.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki