Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:list-mediciones

Llistat d'Amidaments

S'obté amb l'opció de menú:

S'obre la finestra on es seleccionen els diversos paràmetres de configuració del llistat. Són:

 • Capítols
  • Des de
   Indica el capítol on començarà el llistat
  • Fins
   Indica l'últim capítol que es llistarà
 • Amidaments
  • Detallats i directes
   Es llistaran tots els amidaments, tant detallats com directes.
  • Només detallats
   Es llistaran únicament les línies del pressupost que tenen amidament detallats.
 • Dades
  • Preu partida
   S'inclou el preu de la partida.
  • Descripció curta
   S'inclourà la descripció curta. Per defecte es llista la descripció llarga.
  • Sense fórmules
   No s'inclouen les fórmules de les línies dels amidaments detallats.
  • Color
   Es mostren els colors, si n'hi ha, de les línies dels amidaments detallats.
  • Format pressupost
   El títol del llistat serà «PRESSUPOST» en lloc de «AMIDAMENTS». Mostra el preu de la partida de la línia de pressupost, l'import de la línia de pressupost i al finalitzar cada capítol es mostra l'import total del capítol.
  • Marcar partides més representatives
   S'ha d'indicar una quantitat:

   En el llistat es marcaran aquelles línies que tinguin partides amb un import estadístic igual o superior a aquesta quantitat:

Amb el botó s'obre la finestra per configurar la descàrrega del llistat:

Aquí es pot indicar en número de pàgina pel que ha de començar el llistat, la data que es mostrarà en el llistat, escollir una de les portades existents, l'idioma del llistat, i el format de l'arxiu del llistat..

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/list-mediciones.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki